เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

4,613 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

หนังสือ Harry Potter ผลงานของนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ J.K. Rowling เป็นนวนิยายที่ครองใจนักอ่านทั่วโลก จนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และหนังเรื่อง Harry Potter and the Sorcerer’s Stone ก็เป็นภาคแรกที่ทำให้เราได้รู้จัก Harry และผองเพื่อนบนแผ่นฟิล์ม นอกจากความสนุกแล้ว เรายังได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษสำเนียงบริติช ได้เรียนรู้ประโยคและวลีที่น่าสนใจมากมายอีกด้วย

The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with great caution.
ความจริงเป็นสิ่งที่ทั้งงดงามและน่ากลัว เพราะฉะนั้นเราจึงควรปฎิบัติต่อมันด้วยความระมัดระวังอย่างมาก

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

terrible = น่ากลัว, ร้ายแรง, ซึ่งยอมรับไม่ได้

caution = ความระมัดระวัง, การตักเตือน 

treat = เมื่ออยู่ในรูปคำกริยา จะมี 2 ความหมาย คือ 1. การกระทำ/ปฎิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง 2. ดูแล, รักษา สังเกตได้ว่า คำว่า treat ในประโยคเติม ed และอยู่หลัง verb to be ซึ่งเป็นรูปแบบของ Passive voice ที่ประธานจะเป็นผู้ถูกกระทำ ประธานในที่นี้ คือ Truth ดังนั้น “The truth should be treated with…” จึงแปลได้ว่า “ความจริงควรถูกปฏิบัติ/กระทำด้วย..”

There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it.
ไม่มีหรอกนะความดีและความชั่ว มันมีก็แต่พลังอำนาจ และผู้ที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะแสวงหามัน

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

good = ดี, ความดี คำว่า good เป็นได้ทั้งคำนาม (Noun) และคำคุณศัพท์ (adjective) ในประโยคนี้คือคำนาม เพราะอยู่หลังคำว่า no

evil = ความชั่ว, ความเลว, ชั่วร้าย, เลวทราม

seek = ค้นหา, แสวงหา, สอบถาม

Voldemort เป็นผู้พูดประโยคนี้ เพื่อกล่าวว่า เขาเชื่อว่ามันไม่มีความดีความชั่วบนโลกใบนี้ มันมีแต่ “อำนาจ”เท่านั้น และคนอ่อนแอก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะแสวงหาอำนาจ

It does not do well to dwell on dreams and forget to live.                                       
ไม่ใช่เรื่องดีที่จะจมปลักอยู่กับความฝันและลืมที่จะมีชีวิตอยู่กับความจริง

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

dwell = อาศัย, ครอบงำ, คำนึงถึง คำว่า dwell เป็นคำกิริยา ในประโยคนี้มีคำว่า on ตามหลัง ทำให้กลายเป็นกิริยาวลี (phrasal verb) มีความหมายว่า หมกมุ่นหรือจมปลัก

dream = ฝัน, ความฝัน

forget = ลืม, จำไม่ได้

There are all kinds of courage. It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.                                            
มีความกล้าหาญอยู่ในทุกรูปแบบนั่นแหละ คุณต้องมีความกล้าหาญอย่างมากในการต่อสู้กับศัตรู และต้องมีมากพอๆกันเมื่อต้องต่อสู้กับเพื่อนของเราเอง 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

courage = กล้าหาญ, ความกล้าหาญ

bravery =  ความกล้าหาญ, การยืนหยัด

stand up to = โต้แย้ง, แข็งขืน

ประโยคนี้ Dumbledore เป็นคนกล่าวไว้ เพื่ออธิบายถึงความกล้าหาญของ Neville Longbottom ที่กล้าจะขัดขวางเพื่อนทั้งสามคนคือ Harry, Ron, Hermione ไม่ให้ทำผิดกฎของโรงเรียน จนทำให้บ้าน Gryffindor ชนะสิบแต้มจากความกล้าหาญครั้งนี้

To the well-organised mind, death is but the next great adventure.                    
สำหรับจิตใจที่มีการเตรียมตัวมาอย่างดี ความตายเปรียบเสมือนการผจญภัยครั้งใหญ่                                               

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

well-organized = มีการจัดระเบียบที่ดี well-organized เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ทำหน้าที่ขยายคำนามและต้องวางไว้หน้าคำนาม ซึ่งในประโยคนี้คือคำว่า mind 

death = ความตาย

adventure = การผจญภัย, ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

There are some things you can’t share without ending up liking each other.           
มีหลายสิ่งที่คุณไม่สามารถทำร่วมกันได้โดยไม่จบลงที่การชอบกัน

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

share = แบ่งปัน, ร่วมกันทำ, รับผิดชอบร่วมกัน

end up = สิ้นสุดลงด้วย, ลงท้าย

each other = ซึ่งกันและกัน

ประโยคนี้มีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า ประสบการณ์บางอย่างนำพาให้คนเรามารู้จักกัน และสุดท้ายก็ทำให้เรามาชอบพอกัน ส่วนคำว่า like เป็นคำกริยา เมื่อเติม ing จะตัดตัว e ออก กลายเป็น liking และคำนี้จะทำหน้าที่เหมือนคำนามทันที มีชื่อเรียกว่าคำกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามนี้ว่า Gerund 

Your mother died to save you. If there is one thing Voldemort cannot understand, it is love. Love as powerful as your mother’s for you leaves its own mark.To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever.                                      
แม่ของเธอตายเพื่อช่วยชีวิตเธอ สิ่งหนึ่งที่โวลเดอร์มอร์ยังไม่เข้าใจคือความรัก ความรักที่มีพลังมากเช่นความรักของแม่ของเธอได้ทิ้งร่องรอยของมันเอาไว้ เมื่อเราได้รับความรักอย่างมาก ถึงแม้ว่าคนที่รักเราจากไปแล้ว แต่ความรักจะคอยปกป้องเราตลอดไป

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

understand = เข้าใจ

powerful = มีอิทธิพล, มีพลัง, มีอำนาจ

มีการใช้ประโยคเปรียบเทียบ ซึ่งมีโครงสร้างสำคัญดังนี้ “as + adjective,adverb + as” สำหรับใช้เปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งนั้นเท่ากันหรือเหมือนกัน ในประโยคนี้ได้แก่ as powerful as หมายถึง ความรักมีพลังมากพอๆกับรอยบนหน้าผากของแฮรี่ที่แม่ทิ้งไว้ให้

protection = การปกป้อง, ความคุ้มครอง

I’m going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse…expelled.   
ฉันจะไปนอนก่อนที่พวกเธอทั้งสองคนจะคิดแผนการฉลาดอะไรออกมาที่ทำให้พวกเราถูกฆ่าได้ หรือแย่ไปกว่านั้นคือถูกไล่ออก 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

either = เช่นกัน, อย่างใดอย่างหนึ่ง

clever = ฉลาด, หลักแหลม

expel = ไล่ออก 

ในประโยคนี้มีคำที่น่าสนใจ คือ going to bed ไม่ได้มีความหมายเพียงว่า จะไปทีเตียงนอน อย่างเดียว แต่หมายถึงไปนอนหรือเข้านอนด้วย

It’s not the wizard that chooses the wand, it’s the wand that chooses the wizard.                                                              
ไม่ใช่พ่อมดที่จะเลือกไม้กายสิทธิ์ แต่ไม้กายสิทธิ์จะเป็นคนเลือกพ่อมด

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

it’s = it is แปลตรงตัวว่า มันคือ หรือ มันเป็น หากมีคำว่า not ตามหลังจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธ แปลว่า มันไม่ใช่ 

choose = เลือก, คัดเลือก เป็นคำกริยา ในประโยคนี้เติม s เนื่องจากประธานของประโยคเป็นคำนามเอกพจน์ ในที่นี้คือคำว่า wizard และ คำว่า wand

wand = ไม้กายสิทธิ์

What happened down in the dungeons between you and Professor Quirrell is a complete secret, so, naturally, the whole school knows.
สิ่งที่เกิดขึ้นในคุกใต้ดินระหว่างเธอกับศาสตราจารย์ควีเรลล์เป็นความลับอย่างยิ่งยวด ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั้งโรงเรียนจะรู้

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

dungeon = คุกใต้ดิน

naturally = ตามธรรมชาติ, โดยกำเนิด, แน่นอนตามที่คาดไว้

complete = หากเป็นคำกริยาแปลว่าทำให้สมบูรณ์ แต่ในประโยคนี้ คำว่า complete ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม แปลว่า มากหรืออย่างยิ่ง ดังนั้น a complete secret จึงหมายความว่าความลับอย่างยิ่งยวด

ประโยคนี้ Dumbledore พูดกับแฮรี่ เป็นประโยคที่แฝงไว้ด้วยความขบขันประชดชันเพราะสิ่งที่เขาอธิบายมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ ทั้งๆที่มันเป็นความลับ แต่คนทั้งโรงเรียนกลับรู้เรื่องของแฮรี่ 

ภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย การันตีความสนุกด้วยเสียงตอบรับอย่างถล่มทลาย นอกจากความสนุก หากคุณกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษหรือการฟังภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ จะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาจริง ภาษาอังกฤษคุณจะต้องพัฒนาขึ้นรวดเร็วอย่างแน่นอน

แนะนำหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

สนใจเช็คราคาสินค้าได้ที่ Lazada